Runsten Sm16, L1953:8253 i Östra Torsås
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A Hróðsteinn ok Eilífr, Áki ok Hákon reistu þeir sveinar eptir sinn fôður kuml kennilikt §B eptir Kala/Kalla dauðan. Því mun góðs manns um getit verða, meðan steinn lifir ok stafir rúna. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,15 m hög, 1 m bred (N-S) och 0,4 m tjock. Enligt Smålands runinskrifter är stenen i sin grundplan triangelformig och har runor på två sidor. Runor dels i en slinga runt den plana plana Ö sidans fria kant, dels på den SV sidan. Runhöjd, 7-9 cm. Mitt på den plana ytan finns ett kors. Enligt Smålands runinskrifter är Nöbbelestenen en av Smålands märkligaste runstenar och inskriften lyder:"Rosten och Eliv, Åke och Håkan svennerna reste åt sin fader Kale (Kalle) den döde kumlet vitt synligt. Därför den gode icke skall glömmas, så länge stenen står och runornas stavar." Uppmålad 1977."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Östra Torsås socken i Växjö kommun (Kronobergs län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 11 m VSV om SV hörnet av ladugård och 6 m SV om åkerkant vid stenmur."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runsten Sm16, L1953:8253 i Östra Torsås:
"Enligt markägaren flyttades stenen för länge sedan till en gård, men den, som flyttade stenen, fick ingen ro. Runstenen flyttades därför tillbaka på ursprunglig plats."
Vill du se flera runstenar i Östra Torsås socken eller Växjö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.772001
Longitud: 14.871038
Lämnings-ID: L1953:8253
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Torsås 28:1
Sveriges runinskrifter: Sm16, (Smålands runinskrifter))
Plats: Nöbbele
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Mycket tät gnejsgranit med tydligt granitiskt inslag
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Kronobergs
Kommun: Växjö
Socken: Östra Torsås
Riksantikvarieämbetets information: » L1953:8253