Runsten Sm21, L1953:3518 i Tolg
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,25 m hög, 0,8 m bred och 0,2 m tjock. Av ristningen, som är på stenens Ö sida, syns endast svaga antydningar på stenens vänstra del och övre del samt övre högra del. Se skiss i inventeringshandlingarna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tolg socken i Växjö kommun (Kronobergs län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Trädgård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m V om vägen Tjureda-Tolg, 19 m N om NÖ hörnet av bostadshus."
Vill du se flera runstenar i Tolg socken eller Växjö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.083156
Longitud: 14.819406
Lämnings-ID: L1953:3518
Riksantikvarieämbetets ID: Tolg 48:1
Sveriges runinskrifter: Sm21, (Smålands runinskrifter))
Plats: Lidekvarn
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Röd finkornig gnejs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Kronobergs
Kommun: Växjö
Socken: Tolg
Riksantikvarieämbetets information: » L1953:3518