Runsten Sm10, L1953:2489 i Växjö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Tóki(?) reisti stein eptir Gunnar, son Gríms. Guð hjalpi sálu hans! Tóki víkingr. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,15 m hög, 0,58 m bred. Runhöjden 6-9 cm. Låg tidigare inmurad liggande i domkyrkans Ö gavels utsida. Enligt Smålands runinskrifter har runstenen en slinga efter utkanten och mellan denna tre horisontella band och inskriften lyder:"Tyke - vikingen Tyke - reste stenen efter Gunnar, Grims son. Gud Hjälpe hans själ!". Uppmålad 1966. Uppmålad 2004."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Växjö socken i Växjö kommun (Kronobergs län).
Vill du se flera runstenar i Växjö socken eller Växjö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.877428
Longitud: 14.812696
Lämnings-ID: L1953:2489
Riksantikvarieämbetets ID: Växjö 49:1
Sveriges runinskrifter: Sm10, (Smålands runinskrifter))
Plats: Växjö domkyrka
Placering: Invid kyrkans östra yttervägg.
Föremål: Runsten
Material: Grå medelkornig granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Kronobergs
Kommun: Växjö
Socken: Växjö
Riksantikvarieämbetets information: » L1953:2489