Hällristning L1953:8194 i Ör
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningsområde, ca 15x5 m (N-S), bestående av 2 hällristningsytor. Hällristning (1), 4,4x1,5 m (N-S), bestående av 4 fotsulor, 1 ringfigur, 3 obestämbara figurer, 1 fragment, 14 rännor och 359 skålgropar. Fotsulorna är 22-25 cm l och 11 cm br, samtliga konturhuggna varav 2 parställda och med sandalband. Ringfiguren är 10 cm i diam och består av ett ekerhjul med 8 ekrar. De obestämbara figurerna är 12-20 cm l och 4-10 cm br. Fragmentet är 10 cm l. Rännorna är 2-11 cm l, varav 11 parvis sammanbinder 22 skålgropar och 3 utgår ifrån skålgropar. Av skålgroparna är 356 runda och 2-9 cm i diam och 0,5-5 cm dj; 4 är avlånga, 5-10 cm l och 3-4 cm br och 0,5-1 cm dj. 17 skålgropar är huggna i sprickor. Belägen på östsluttande, delvis brandskadad häll. Ca 4 m NNÖ om hällristning (1) är: Hällristning (2), 5,9x3,2 m (N-S) bestående av 3 djur, 1 människofigur, 32 fotsulor, 3 spiraler, 2 ormvindlingar, 1 ankarliknande figur, 1 "halvcirkelformad" figur, 1 ringfigur med mittpunkt, 10 obestämbara figurer, 63 fragment och 27 skålgropar samt ett antal lösa huggmärken. Djuren är 17-24 cm l, av strecktyp och fyrbenta. 2 av dem har lång svans. Människofiguren är 27 cm l, phallisk och med tretungad huvudbonad? Fotsulorna är 18-27 cm l, 8-16 cm br, samtliga är konturhuggna varav 9 fragmentariska. 5 har sandalband; 1 har dubbelt sandalband och är parställd; 2 har tår och är parställda; de 11 övriga är parställda. Spiralerna som har "skaft" är 11-18 cm l och 5-8 cm br. Ormvindlingarna är 9-27 cm l och 12-20 cm br. Den ankarliknande figuren är 11x18 cm. Den halvcirkelformade" figuren är 31x26 cm. De båda ändarna avslutas med "knoppar". Ringfiguren med mittpunkt är 34x21 cm och är försedd med 2 armar och "mast". De obestämbara figurerna är 11-44 cm l och 6-32 cm br. Fragmenten är 3-42 cm l. Skålgroparna är 2-5 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj. Belägen på östsluttande, delvis brandskadad häll. (Raä dnr: 321-866-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, bestående av ca 100 älvkvarnar, 2-9 cm i diam, 0,5-3 cm djupa. Vidare finns 2 fotsulor och ett par solhjul. Figurerna är mycket otydliga. Hällristningen är anbragt på en mot Ö svagt sluttande berghäll. Revideringsinventering 1993: Det växer mossa på en stor delav hällen, vilket gör att endast ca 50 skålgropar är synliga. Enligt K. Kjellmark ca 350-400 skålgropar (Kronobergsboken 1923). Dnr 6159/93:"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Ör socken i Växjö kommun (Kronobergs län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkerholme med bergsknalle."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 10 m Ö om väg och ca 3 m V om åkerkant."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Hällristning L1953:8194 i Ör:
"Enligt utsago av äldre personer skulle det på denna plats förr funnits en kyrkogård."
Vill du se flera runstenar i Ör socken eller Växjö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.010852
Longitud: 14.657753
Lämnings-ID: L1953:8194
Riksantikvarieämbetets ID: Ör 21:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Kronobergs
Kommun: Växjö
Socken: Ör
Riksantikvarieämbetets information: » L1953:8194