Hällristning L1952:55 i Söraby
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, undersökt och borttagen, bestående av två skepp, belägna inom gravfältet, Söraby 11:1. Det ena skeppet var beläget på jordfast block i den rektangulära stensättningen. Skeppet var 18,5 cm l, av enkellinjetyp. Ca 10 m N härom var ytterligare ett skepp, beläget på undersidan av en av klumpstenarna i den ovala domarringen. Skeppet var 16 cm l, av enkellinjetyp. Påträffade i samband med arkeologisk slutundersökning år 1999 (RAÄ dnr 321-3025-2005)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Söraby socken i Växjö kommun (Kronobergs län).
Vill du se flera runstenar i Söraby socken eller Växjö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.996084
Longitud: 14.858124
Lämnings-ID: L1952:55
Riksantikvarieämbetets ID: Söraby 224
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Kronobergs
Kommun: Växjö
Socken: Söraby
Riksantikvarieämbetets information: » L1952:55