Runsten U171, L2014:9707 i Östra Ryd
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gunni lét hôggva stein þenna eptir Eynd, son sinn góðan, ok eptir sik sjalfan. Fasti risti rúnar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runblock, flyttad, granit, 1,9 m h, 2 m br (VSV-ÖNÖ) och 1,3 m tj. runslingan som vätter mot S är 0,12 m br. Runstensnr U 771. Ursprunglig plats se RAÄ-nr Östra Ryd 334. Enligt tidigare uppgift så är blocket hitflyttat från "Blåbärsmossen" (obs se under Antikvarisk kommentar), av baron von Höpken som ämnade köra blocket till slottet. Blocket som drogs av oxar fastnade emellertid och blocket kvarlämnades. "där stenen före flyttningen till gärdet stått är ännu en öppning i den för öfrigt täta skogen (strax N om träsket) - några stora skarpkantade stenar där lära vara sprängda från runstenen för att underlätta flyttningen" (O.G. Rehn 1910, ATA)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Östra Ryd socken i Vaxholm kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svag S-sluttning av moränhöjd. Åkerholme."
Vill du se flera runstenar i Östra Ryd socken eller Vaxholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.404104
Longitud: 18.22568
Lämnings-ID: L2014:9707
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Ryd 13:1
Sveriges runinskrifter: U171, (Upplands runinskrifter)
Plats: Söderby
Placering:
Föremål: Stenblock
Material: Granit
Runristare: Faste/Fastulv (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vaxholm
Socken: Östra Ryd
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:9707