Runsten L2013:9813 i Östra Ryd
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, avslagen, 1,45 m l (NÖ-SV), 0,4-0,6 m h och 0,28-0,3 m tj. Fragmentarisk runslinga mot SÖ."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Östra Ryd socken i Vaxholm kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ö-sluttande moränmark. Skogsmark (gles lövskog)."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m V om väg."
Vill du se flera runstenar i Östra Ryd socken eller Vaxholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.388851
Longitud: 18.291566
Lämnings-ID: L2013:9813
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Ryd 354
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Vaxholm
Socken: Östra Ryd
Riksantikvarieämbetets information: » L2013:9813