Runsten L1958:3087 i Gamleby
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, röd granit, 1,3 m h, 0,35 m br (NV-SÖ) och 0,2-0,4 m tj. Runorna vetter mot Ö-SÖ-SV. Runhöjd 5-8 cm. Imålade med rödfärg. Stenen står nu sekundärt uppställd, och är fastgjuten på en stenhäll i markytan, 0,6 x 0,6 m st. Flyttad (1967) till nuvarande plats från att ha stått på den plats som angives under nr 361 (vilken ej är den ursprungliga platsen). Enligt Smålands runinskrifter består inskriften av svensk-norska runor och lyder:"Sonen fick Kåte Vifridssons smiden. Guda-Skägge utförde (ristningen)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Gamleby socken i Västervik kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av blockig moränrygg. Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"21 m Ö om väg (N-S), 26 m SSV om SV hörnet av skolhus."
Vill du se flera runstenar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.906531
Longitud: 16.411915
Lämnings-ID: L1958:3087
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 393:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1958:3087