Runsten L1958:2560 i Gamleby ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1958:2560 i Gamleby
Foto av Runsten L1958:2560 i Gamleby
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Plats f√∂r borttagen runsten. Runstenen flyttad till folkh√∂gskolans nya omr√•de 1967. Se RA√Ą-nr Gamleby 393:1. Beskrivning: Runsten, r√∂d granit, 1,3 m h, 0,35 m br (NV-S√Ė) och 0,2-0,4 m tj. Runorna vetter mot √Ė-S√Ė-SV. Runh√∂jd 5-8 cm. Im√•lade med r√∂df√§rg. Enligt Sm√•lands runinskrifter best√•r inskriften av svensk-norska runor och lyder: "Sonen fick K√•te Vifridssons smiden. Guda-Sk√§gge utf√∂rde (ristningen).""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Gamleby socken i Västervik kommun (Kalmar län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.900726
Longitud: 16.405553
Lämnings-ID: L1958:2560
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 361:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/ad5ae77a-810c-44b1-8395-1ebfa41d77b7