Runsten Sm149, L1956:9926 i Västra Ed
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... Fastlaug, þau hjón, létu eptir Þjalfa, son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, fragment av rödaktig granit, 1,0 m bred, 0,7 m hög och 0,48 m djup. Runornas höjd 9-12 cm. På fragmentet finns delar av två slingor. Fragmentet låg tidigare vid Lilla Helleberg (se ekon karta 7G6i) och flyttades till kyrkan 1945. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"... Fastlög, dessa makar, läto (resa stenen) efter Tjälve, sin son.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Västra Ed socken i Västervik kommun (Kalmar län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I kyrkan."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runsten Sm149, L1956:9926 i Västra Ed:
"En tradition att de saknade delarna skulle finnas i bro vid Helgenäs, bevakades då ny bro byggdes, ingenting återfanns. En vägtrumma 90 m NV om fyndplatsen innehåller sten samma typ som den saknade."
Vill du se flera runstenar i Västra Ed socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.013071
Longitud: 16.475847
Lämnings-ID: L1956:9926
Riksantikvarieämbetets ID: Västra Ed 118:1
Sveriges runinskrifter: Sm149, (Smålands runinskrifter))
Plats: Lilla hälleberg
Placering: I kyrkan.
Föremål: Fragment av runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Västra Ed
Riksantikvarieämbetets information: » L1956:9926