Runsten L1955:430 i Västra Ed
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Sm 147), 1,4 m h, 0,4 m br vid basen, 0,34 m br vid toppen och 0,1 m tj. Inskriften i kantslinga med ormhuvud. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften: "Jager reste denna sten..... oniding." Uppmålad 1992. Stenen har legat som tröskelsten i Västra Ed gamla kyrka. Sedan har den förvarats i prästgården och slutligen lagats och rests utanför denna. Lagningen är utförd med cement och stenen håller nu åter på att sönderfalla. Stenen återflyttades till ödekyrkan 1988 (se Västra Ed 335) och står nu söder om kyrkan, ca 1 meter från kyrkmuren (Dnr 5619/87). För ytterligare information om runinskriften se det inskannade bokuppslaget under Referens."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Västra Ed socken i Västervik kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Trädgård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"S om kyrkan, ca 1 m från kyrkmuren."
Vill du se flera runstenar i Västra Ed socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.011036
Longitud: 16.495488
Lämnings-ID: L1955:430
Riksantikvarieämbetets ID: Västra Ed 125:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Västra Ed
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:430