Runsten L1955:1820 i Västra Ed
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Sm 147), 1,4 m hög, 0,4 m bred vid basen, 0,34 m bred vid toppen och 0,1 m tjock. Stenen har legat som tröskelsten i Västra Ed gamla kyrka. Sedan har den förvarats i prästgården och slutligen lagats och rests utanför denna. Inskriften i kantslinga med ormhuvud. Återflyttades till ödekyrkan 1988 och står nu söder om kyrkan, ca 1 m från kyrkmuren (Dnr 5619/87). Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"Jager reste denna sten..... oniding." Uppmålad 1992. Ursprunglig plats se RAÄ-nr Västra Ed 125:1."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Västra Ed socken i Västervik kommun (Kalmar län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m S om långhusets S vägg."
Vill du se flera runstenar i Västra Ed socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.01495
Longitud: 16.474907
Lämnings-ID: L1955:1820
Riksantikvarieämbetets ID: Västra Ed 335
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Västra Ed
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:1820