Runristning L1956:8491 i Ukna
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Gravsten, medeltida 1,7 m lång, 0,8 m bred i S änden och 0,6 m bred i N änden. Gravstenen har runinskription. Enligt Smålands runinskrifter är runorna ca 7 cm höga. Inskriften, som står inom ramlinjer, består till en mindre del av majuskler, vid övre kortändan, för övrigt av runor. Vid början och slutet av majuskelraden är ett kors inristat. Inskriften ska läsas från övre kortsidan med majuskeltexten, högra långsidan, vänstra långsidan och slutligen nedre kortsidan. Inskriften lyder:"Hic iacet Turgillus, son till Herr Gudmund Gås. Gå ej härifrån, stanna och se (el. se härpå) och läsen edra böner för Tyrgils' själ: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Amen. In manus tuas D(omine).""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Ukna socken i Västervik kommun (Kalmar län).
Vill du se flera runstenar i Ukna socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.07939
Longitud: 16.351118
Lämnings-ID: L1956:8491
Riksantikvarieämbetets ID: Ukna 135:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Ukna
Riksantikvarieämbetets information: » L1956:8491