Hällristning L1958:2382 i Gamleby
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningsområde, 4x1 m (Ö-V), bestående av 2 hällristningsytor (A & B). Hällristning (A), 2,6x0,9 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 2 fotsulor, 2 obestämbara figurer och 6 skålgropar. Fotsulorna är 25 cm l och 8-9 cm br, sammanhuggna och med sandalband. De obestämbara figurerna är 28x18 respektive 20x15 cm. Skålgroparna är 3-5 cm i diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på NV-sluttande häll. 1,3 m Ö om hällristning (A) är: Hällristning (B), 0,9x0,7 m (NV-SÖ), bestående av 1 skepp, 4 fragment och 6 skålgropar. Skeppet är 29 cm l, av dubbellinjetyp samt fragmentariskt. Fragmenten är 5-10 cm l. Skålgroparna är 2-5 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj. Belägen på NV-sluttande häll. Ny beskrivning vid specialinventering utförd av Botark år 2012. (Raä dnr: 326-4175-2012) Äldre beskrivning: 1) Älvkvarnsförekomst, 0,33x0,17 m (VNV-ÖSÖ) i tämligen plan mot VNV svagt sluttande fast häll, i och invid slät nedsänkning i denna är förekomsten, bestående av 4 älvkvarnar, 3-3,5 cm diam och 0,25-0,5 cm dj. 2,7 m Ö om nr 1 i samma häll och i nedsänkning som ovan är nr (2) Älvkvarnsförekomst, 0,65x0,2 m( Ö-V) bestående av 5 älvkvarnar och möjligen en fotsuleliknande slipning i nedsänkningen. Älvkvarnarna är 3-5 cm diam och 0,25-0,75 cm dj. Den fotsuleliknande slipningen är 12x6 cm st och 0,5 cm dj. Osäker."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västervik kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"På den svagt välvda ryggen av mot V sluttande berghäll. Större åkerholme. Skogsplantering. "
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m SSÖ om vinkelspetsen av impediment mot åker."
Vill du se flera runstenar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.909899
Longitud: 16.357148
Lämnings-ID: L1958:2382
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 412:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1958:2382