Hällristning L1957:4044 i Lofta
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning 6,5x3,8 m (VNV-ÖSÖ) bestående av 12 skepp, 6 ramfigurer, 2 ringfigurer, 9 fragment och 6 skålgropar. Skeppen är 29-91 cm l varav två fragmentariska. 7 är av dubbellinjetyp varav tre med bemanningsstreck. 4 är av enkellinjetyp varav två med bemanningsstreck. Ett skepp är helt uthugget. Ramfigurerna är 39-85 cm l och 18-52 cm br. En är fragmentarisk. Ringfigurerna består av ett ekerhjul, 26 cm diam och en enkelring, 9 cm diam. Fragmenten är 8-38 cm l. Skålgroparna är 3-6 cm diam och 0,5-2 cm dj. Belägen på V-sluttande häll. (RAÄ dnr 326-1060-2010) Äldre beskrivning: Hällristning, inom en yta av 6x3,3 m (NV-SÖ) bestående av 7 skepp, 5 inramade nätmönster, 2 solhjul och 4 skålgropar samt 2 fotsulor. Skeppen är 0,25-1 m l, varav 3 med bemanningsstreck. Ett skepp, 0,5 m l, består endast av en köllinje med kluven stäv och akter. De inramade nätmönstren är 0,3-0,85 m l och 0,2-0,5 m br. I ramarna finns 1-3 parallella linjer med snedställda linjer mellan dessa. 3 av nätfigurerna är fragmentariska. Solhjulen (varav ett inte kunde iakttagas vid inventeringstillfället) är 0,25 m i diam. Det tydliga solhjulet har en skålgrop i centrum, 4 cm i diam, och är försett med ekrar till mitten. Skålgroparna är 4-6 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj. Fotsulorna är 0,2 m l och består av en yttre konturlinje. Hällen är vittrad och har många isräfflor, varför ristningen är delvis svårtolkad."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lofta socken i Västervik kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Impediment. Hagmark."
Vill du se flera runstenar i Lofta socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.923726
Longitud: 16.469701
Lämnings-ID: L1957:4044
Riksantikvarieämbetets ID: Lofta 129:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Lofta
Riksantikvarieämbetets information: » L1957:4044