Hällristning L1957:3438 i Lofta 🇬🇧
Foto av Hällristning L1957:3438 i Lofta
Foto av Hällristning L1957:3438 i Lofta
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningsområde 11x3 m (NV-SÖ) bestående av 4 hällristningsytor. Hällristning (1), 1,3x0,9 m (NV-SÖ) bestående av 10 skepp och 7 skålgropar. Skeppen är 24-69 cm l samtliga av dubbellinjetyp varav åtta med bemanningsstreck. Skålgroparna är 3 cm diam och 0,5-1 cm dj. Fyra av dem utgör "huvudknoppar" på bemanningsstreck. Belägen på NV-spets av hällrygg. 1,6 m SÖ om (1) är hällristning (2), 2,9x1,3 m (NNV-SSÖ) bestående av 34 skålgropar, 3-6 cm diam och 0,5-2 cm dj. Belägen på krön av hällrygg. 2,8 m SÖ om (2) är hällristning (3), 1,3x0,5 m (NNV-SSÖ) bestående av 7 skålgropar varav sex runda, 3-5 cm diam och 0,5-1,5 cm dj, en skålgrop är avlång, 9x6 cm och 2 cm dj. Belägen på krön av hällrygg. 1,6 m SV om (2) är hällristning (4), 1x0,3 m (VNV-ÖSÖ) bestående av 1 skepp och 2 skålgropar. Skeppet är 55 cm l och av dubbellinjetyp med bemanningsstreck. Skålgroparna är 4 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på hällkant mot SV. (RAÄ dnr 326-1061-2010)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lofta socken i Västervik kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Mot NV sluttande låg bergsrygg. Åkerholme."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m SÖ om åkerspets."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.928158
Longitud: 16.456141
Lämnings-ID: L1957:3438
Riksantikvarieämbetets ID: Lofta 84:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Lofta
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/ac48456f-1be9-4573-b1f4-b4e2d3a351de