Hällristning L1957:3364 i Lofta
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning 2,6x2,1 m (ÖNÖ-VSV) bestående av 1 skepp, 9 rännor, och 71 skålgropar. Skeppet är 38 cm l och av enkellinjetyp. Rännorna är 2-28 cm l, tre sammanbinder skålgropar, en sammanbinder en skålgrop med en spricka, fyra utgår ifrån skålgropar och en är fristående. Skålgroparna är 2-7 cm diam och 0,5-2,5 cm dj. Belägen på krön och SV-sluttning av uppstickande häll. (RAÄ dnr 326-1061-2010)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lofta socken i Västervik kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Impediment i betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m SÖ om hällens NV spets."
Vill du se flera runstenar i Lofta socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.928135
Longitud: 16.455413
Lämnings-ID: L1957:3364
Riksantikvarieämbetets ID: Lofta 84:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Lofta
Riksantikvarieämbetets information: » L1957:3364