Hällristning L1957:3342 i Lofta
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,8x0,4 m (NV-SÖ) bestående av 1 skepp, 172 cm l, av dubbellinjetyp med bemanningsstreck. Belägen på hällavsats mot NÖ. (RAÄ dnr 326-963-2010) Äldre beskrivning: Hällristning, 1,9 m l (NV-SÖ) bestående av 1 skepp med 45 bemanningsstreck. Den ena stäven är uppböjd till en påbörjad spiral den andra stäven saknas. 19 m V delen är något vittrad."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lofta socken i Västervik kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Låg bergsrygg utskjutande i åker. Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"12 m SÖ om åkerspets."
Vill du se flera runstenar i Lofta socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.92405
Longitud: 16.49007
Lämnings-ID: L1957:3342
Riksantikvarieämbetets ID: Lofta 127:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Lofta
Riksantikvarieämbetets information: » L1957:3342