Hällristning L1957:2396 i Lofta 🇬🇧
Foto av Hällristning L1957:2396 i Lofta
Foto av Hällristning L1957:2396 i Lofta
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,8x1,1 m (N-S) bestående av 8 skepp, 4 ringfigurer, 1 djur, 1 uthuggen yta, 6 fragment och 17 skålgropar. Skeppen är 33-48 cm l, sex av dubbellinjetyp alla med bemanningsstreck därav två även med spantstreck, två skepp är av enkellinjetyp varav ett med bemanningsstreck. Ringfigurerna är 10-20 cm diam och består av 2 dubbelringar, en enkelring och en spiral. Djuret är 19 cm l, konturhugget med fyra ben. Den uthuggna ytan är 7x6 cm. Fragmenten är 7-15 cm l. Skålgroparna är 3-5 cm diam och 0,5-2 cm dj. Belägen på vågig VSV-sluttande häll. (RAÄ dnr 326-1061-2010)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lofta socken i Västervik kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Större åkerholm."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m NÖ om åkerhörn."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.934882
Longitud: 16.461209
Lämnings-ID: L1957:2396
Riksantikvarieämbetets ID: Lofta 17:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Lofta
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/4b28a94f-372c-4c2d-87df-82b58f122033