Hällristning L1956:7493 i Törnsfall
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 7,4x1,4 m (NV-SÖ), bestående av 25 skepp, 2 djur, 1 människofigur, 1 ring, 12 fragment, 1 ränna och 24 skålgropar. Skeppen är 13-186 cm l, 20 av dubbellinjetyp varav 12 med bemanningsstreck därav 1 med lurblåsare, 2 av dem har dessutom spantstreck. 4 av enkellinjetyp varav 3 med bemanningsstreck. 1 skepp är helt uthugget. Djuren är 21-27 cm l, 1 är av strecktyp och 1 är helt uthugget. Båda är fyrbenta. Människofiguren är 15 cm l, av strecktyp och med näbbhuvud. Ringen är 5 cm i diam. Fragmenten är 5-40 cm l. Rännan är 2 cm l och sammanbinder två skålgropar. Av skålgroparna är 22 runda 2-4 cm i diam och 0,5 cm dj, 2 är avlånga 5x3 cm och 0,5 cm dj. Belägen på brant SV-sluttande häll. (Raä dnr: 326-3642-2010) - - Äldre beskrivning: Hällristning, ca 2x1 m å ett starkt lutande, nästan vertikalt bergparti. Ristningen består av två skepp, 1,26 resp 0,4 m l. Båda skeppen har sin stäv vänd mot SÖ. Det större skeppet är försett med ett 20-tal tydliga bemanningsstreck. Det mindre skeppet är ca 0,7 m under det större. Möjligen fler ristningar? Enligt dnr 6214 /74 10 skepp, 2 djurfig och några älvkvarnar. Ristningsytan är nu täckt med torv. Detta gjordes år 1976 eller 1977 enligt brukarens uppgift."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Törnsfall socken i Västervik kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Hagmark. På den åt SV vättande sidan av en ca 20 m lbergsluttning, NV delen."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m SÖ om markväg."
Vill du se flera runstenar i Törnsfall socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.778998
Longitud: 16.552848
Lämnings-ID: L1956:7493
Riksantikvarieämbetets ID: Törnsfall 214:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Törnsfall
Riksantikvarieämbetets information: » L1956:7493