Hällristning L1956:6621 i Törnsfall
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,5x2,5 m (NNV-SSÖ) bestående av 11 skepp och 1älvkvarn. Skeppen är 0,4-0,7 m l dubbelinjiga. Ett skepp har 3 bemanningsstreck. Älvkvarnen som är i V delen av ristningen, är 3 cm diam och 0,5 cm dj. Ristningen imålad med rödbrun färg. Några skepp, synliga som en färgskiftning finns på hällen. Platsen för hällristningen är densamma som för röse enligt 1943 års inv. med nr 144. Röset var 10 m diam och 1,5 m h. Ristningen framkom vid borttagandet av röset. Detta gjordes efter tillståndår 1960."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Törnsfall socken i Västervik kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av berg, som sluttar svagt åt V och NV. Åkerkant."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m NÖ om väg och 14 m NV om åkerhörn"
Vill du se flera runstenar i Törnsfall socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.806956
Longitud: 16.498616
Lämnings-ID: L1956:6621
Riksantikvarieämbetets ID: Törnsfall 144:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Törnsfall
Riksantikvarieämbetets information: » L1956:6621