Hällristning L1956:6463 i Törnsfall
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,9x1,6 m (NNV-SSÖ), bestående av 5 skepp, 10 fragment och 59 skålgropar. Skeppen är 9-18 cm l och helt uthuggna varav 2 med bemanningsstreck. Fragmenten är 2-19 cm l. Skålgroparna är 2-6 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj. På hällen finns även flera prickhuggningar. (Raä dnr: 326-3642-2010) Äldre beskrivning: Hällristning, 2x2 m. 2-3 oidentifierbara knackade ytor varav en 12x4 cm samt försedd med "svans" samt 43 skålgropar 3-6 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Samtliga ristade figurer är mycket grunda."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Törnsfall socken i Västervik kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön och S-sluttning av moränrygg. Skogs-och betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I ägogräns (VNV-ÖSÖ), som skär över SV delen. 3 m SSÖ om Raä nr: Törnsfall 100:2."
Vill du se flera runstenar i Törnsfall socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.830779
Longitud: 16.473859
Lämnings-ID: L1956:6463
Riksantikvarieämbetets ID: Törnsfall 100:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Törnsfall
Riksantikvarieämbetets information: » L1956:6463