Hällristning L1956:6381 i Törnsfall
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningsområde bestående av följande 6 förekomster. Hällristning (1), tidigare Törnsfall 107:6, 2,1x0,6 m (NV-SÖ), bestående av 10 skålgropar och 2 rännor. Skålgroparna är 2-5 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj. Rännorna är 2-4 cm l och sammanbinder skålgropar. Belägen längst ner på brant SV-sluttande häll. 1,1 m NNÖ om hällristning (1) är: Hällristning (2), tidigare Törnsfall 107:5, 3,5x1,3 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 fotsulor, 7 ringfigurer, 1 fragment, 1 prickhuggen yta och 21 skålgropar. Fotsulorna är 22-23 cm l och 10-11 cm br, båda konturhuggna. Ringfigurerna är 17-23 cm i diam, varav 2 ringkors, 3 ringar med ett tvärstreck och 2 enkelringar. Fragmentet är 11 cm l. Den knackade ytan är 26x21 cm. Skålgroparna är 3-5 cm i diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på hällavsats och V-sluttningen nedanför avsatsen. 3 m SSÖ om hällristning (1) är: Hällristning (3), 4,4x1,1 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 skepp, 1 obestämbar figur och 25 skålgropar. Skeppet är 35 cm l och av dubbellinjetyp med bemanningsstreck. Den obestämbara figuren består av två grupper med 4 respektive 5 lösa bemanningsstreck 3-6 cm l. Skålgroparna är 2-5 cm i diam och 0,5-1 cm dj. Belägna på lodrät häll mot SV samt på nedanför liggande avsats. 1,6 m Ö om hällristning (2) är: Hällristning (4), 0,8x0,2 m, bestående av 3 skålgropar, 3-4 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen på plan hällyta. 2,9 m SSÖ om hällristning (3) och 1 m V om kanten på röse 107:2 är: Hällristning (5), bestående av 1 skålgrop, 4 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen på plan hällyta. 1,1 m N om hällristning (3) är: Hällristning (6), bestående av 1 skålgrop, 4 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen i hällsvacka (Raä dnr: 326-3642-2010) Äldre beskrivning: Nr 5) Älvkvarnsförekomst 1x0,3 m (N-S) bestående av 13 älvkvarnar, varav 3 osäkra. Älvkvarnarna är 3-5 cm diam och 0,5-1,0 cm dj, belägna på en liten avsats i bergets V-sluttning.1,7 m V om nr 5 är Nr 6) Älvkvarnsföekomst 1x0,6 m (N-S) bestående av 9 älvkvarnar, 3-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Belägna i bergets branta V-sluttning."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Törnsfall socken i Västervik kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Bergsluttning."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"NV om röse Raä nr: Törnsfall 107:2."
Vill du se flera runstenar i Törnsfall socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.830198
Longitud: 16.479781
Lämnings-ID: L1956:6381
Riksantikvarieämbetets ID: Törnsfall 107:5
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Törnsfall
Riksantikvarieämbetets information: » L1956:6381