Hällristning L1955:5170 i Törnsfall
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningsområde, 2x1 m (NV-SÖ), bestående av två hällristningsytor (A & B). Hällristning (A), 1,1x0,6 m (NV-SÖ), bestående av 3 skepp och 1 ringfigur. Skeppen är 23-27 cm l, 2 av dubbellinjetyp och 1 av enkellinjetyp och med bemanningsstreck. Ringen är 15 cm i diam. Belägen på liten NV-sluttande häll. Ristningen syns endast som en vit färgning på hällytan 0,3 m N om hällristning (A) är: Hällristning (B), 1x0,2 m (Ö-V), bestående av 2 skepp och 2 fragment. Skeppen är 32-33 cm l, båda av dubbellinjetyp. Fragmenten är 9-13 cm l. Belägen på lodrät hällyta mot S. Hittade vid arkeologisk specialinventering år 2012 utförd av Botark. (Raä dnr: 3.4.2-3335-2013)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Törnsfall socken i Västervik kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark. "
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"15 m SV om kanten på röse, Raä nr 153:1."
Vill du se flera runstenar i Törnsfall socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.810732
Longitud: 16.509043
Lämnings-ID: L1955:5170
Riksantikvarieämbetets ID: Törnsfall 316
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Törnsfall
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:5170