Hällristning L1955:4936 i Gamleby
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningsområde, 9x2 m (Ö-V), bestående av 2 hällristningsytor (A & B). Hällristning (A), 1,9x0,8 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 skepp, 1 ringfigur, 1 uthuggen yta och 4 fragment. Skeppet är 23 cm l och av dubbellinjetyp. Ringfiguren är 43x27 cm och är nertill försedd med två utskott, (ben?). Den uthuggna ytan är 6 cm i diam. Fragmenten är 4-17 cm l. Grunt huggen på slät S-sluttande hällyta nära hällens krön. 4,5 m VSV om hällristning (A) är: Hällristning (B), 1,5x1,3 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 skepp, 5 fragment och 5 skålgropar. Skeppen är 23-29 cm l, 1 av dubbellinjetyp, 1 helt uthugget. Fragmenten är 10-17 cm l. Skålgroparna är 3-5 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj. Belägen på VNV-sluttande häll ovanför stup. Påträffade vid specialinventering utförd av Botark år 2012. (Raä dnr: 326-4175-2012)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västervik kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkerholme med slånsnår."
Vill du se flera runstenar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.91088
Longitud: 16.358231
Lämnings-ID: L1955:4936
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 797
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:4936