Hällristning L1955:4880 i Gamleby 🇬🇧
Foto av Hällristning L1955:4880 i Gamleby
Foto av Hällristning L1955:4880 i Gamleby
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, bestående av 1 skepp, 34 cm l och av enkellinjetyp, fragmentariskt. Belägen på lodrät hällyta mot SV. Ristningen syns bara som en färgning i den blanka kvartsitytan. Påträffad vid specialinventering utförd av Botark år 2011. (Raä dnr: 326-4020-2012)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västervik kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Betesbacke."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.879571
Longitud: 16.386762
Lämnings-ID: L1955:4880
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 775
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/a0475a0c-c232-4b0d-b3bc-998b43b4b3f1