Hällristning L1955:4878 i Gamleby
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4x0,8 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 1 människofigur, 6 rännor och 70 skålgropar. Människofiguren är 23 cm l och av strecktyp. Rännorna är 2-13 cm l, 5 av dem sammanbinder skålgropar och 1 utgår från en skålgrop. Skålgroparna är 2-8 cm i diam och 0,5-3 cm dj. Belägen på krön av NV-sluttande hällrygg. Påträffad vid specialinventering utförd av Botark år 2011. (Raä dnr: 326-4020-2012)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västervik kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ängsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m S om Raä nr xxx799."
Vill du se flera runstenar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.879427
Longitud: 16.392884
Lämnings-ID: L1955:4878
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 771
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:4878