Hällristning L1955:4243 i Gamleby
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningsområde, 10x6 m (NNV-SSÖ), bestående av 3 hällristningsytor (-C), med 1 skepp och 18 skålgropar. Hällristning (A), 2,8x1,7 m (N-S), bestående av 1 skepp och 15 skålgropar. Skeppet är 24 cm l, av enkelinjetyp med bemanningsstreck. Skålgroparna är 4-5 cm i diam och 0,5-2 cm dj. Belägen på V-sluttande häll. 3,3 m V om hällristning (A) är: Hällristning (B), bestående av 1 skålgrop, 4 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen på hällkant mot V. 4, 9 m SSÖ om hällristning (A) är: Hällristning (C), 0,4x0,1 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 skålgropar, 4 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen på V-sluttande häll och intill ett stenblock. Påträffad vid specialinventering utförd av Botark år 2010. (Raä dnr: 326-2850-2011)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västervik kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"15 m Ö om väg."
Vill du se flera runstenar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.891662
Longitud: 16.377663
Lämnings-ID: L1955:4243
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 681
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:4243