Hällristning L1955:4230 i Lofta
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningsområde, 10x3 m (NNV-SSÖ), bestående av 4 hällristningsförekomster (A-D): Hällristning (A), 4,7x2,3 m (N-S) bestående av 9 skepp, 1 fotsula, 1 obestämbar figur, 1 fragment, 3 rännor och 60 skålgropar. Skeppen är 30-92 cm l, 1 av enkellinjetyp samt 8 av dubbellinjetyp varav 4 med bemanningsstreck. Fotsulan är 15x9 cm konturhuggen och fragmentarisk. Den obestämbara figuren är 26x12 cm. Fragmentet är 14 cm l. Rännorna är 4-6 cm l och sammanbinder skålgropar. Skålgroparna är 3-7 cm i diam och 0,5-2 cm dj. Belägen på krön och ÖNÖ-sluttning av hällrygg. 1,8 m SSÖ om hällristning (A) är: Hällristning (B), 0,8x0,2 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 fotsula och 2 skålgropar. Fotsulan är 18x8 cm och konturhuggen. Skålgroparna är 2-5 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen på hällryggens ÖNÖ-sluttning. 1,5 m SÖ om hällristning (B) är: Hällristning (C), 0,4x0,2 m (NÖ-SV), bestående av 3 skålgropar, 3 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen på hällryggens ÖNÖ-sluttning. 2,2 m S om hällristning (C) är: Hällristning (D), bestående av 1 skålgrop, 5 cm i diam och 1,5 cm dj. Belägen på hällryggens kam Påträffad vid specialinventering utförd av Botark år 2009-2010. (Raä dnr: 326-2903-2011)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lofta socken i Västervik kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Hagmark, åkerkant. "
Vill du se flera runstenar i Lofta socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.967519
Longitud: 16.450241
Lämnings-ID: L1955:4230
Riksantikvarieämbetets ID: Lofta 615
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Lofta
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:4230