Hällristning L1955:4229 i Gamleby
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,2x1,7 m (NÖ-SV), bestående av 2 skepp, 1 fragment och 6 skålgropar. Skeppen är 26-41 cm l och av dubbellinjetyp, varav 1 med spantstreck. Fragmentet är 18 cm l. Skålgroparna är 3-4 cm i diam och 0,5 cm dj. Påträffad vid specialinventering utförd av Botark år 2010. (Raä dnr: 326-2851-2011)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västervik kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Hagmark."
Vill du se flera runstenar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.898672
Longitud: 16.382838
Lämnings-ID: L1955:4229
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 668
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:4229