Hällristning L1955:4212 i Gamleby
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,5x1,4 m (NV-SÖ), bestående av 1 skepp, 1 uthuggen yta, 2 fragment, 14 rännor och 24 skålgropar. Skeppet är 21 cm l och av dubbellinjetyp. Den uthuggna ytan är 7x5 cm. Fragmenten ät 7-14 cm l. Rännorna är 3-24 cm l, 6 av dem sammanbinder skålgropar; 8 utgår från skålgropar. Skålgroparna är 2-6 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj. Belägen på SV-sluttande hällavsats. Påträffad vid specialinventering utförd av Botark år 2010. (Raä dnr: 326-2851-2011)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västervik kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkerholme."
Vill du se flera runstenar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.900081
Longitud: 16.378342
Lämnings-ID: L1955:4212
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 656
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:4212