Hällristning L1955:4211 i Gamleby
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,2x1,2 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 skepp, 2 djur, 2 ringfigurer, 4 obestämbara figurer, 1 uthuggen yta, 2 rännor och 26 skålgropar. Skeppen är 33-40 cm l, 1 av enkellinjetyp och 1 av dubbellinjetyp, båda med bemanningsstreck. Djuren är 30-40 cm l, 1 konturhugget och 1 av strecktyp, båda fyrbenta. Ringarna är 7-8 cm diam, 1 omger en skålgrop, 1 har ett kort utskott. De obestämbara figurerna är 9-27 cm l och 6-10 cm br. Rännorna är 2-5 cm l och utgår från skålgropar. Skålgroparna är 2-6 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj. Belägen på krön av NNV-sluttande häll. Påträffad vid specialinventering utförd av Botark år 2010. (Raä dnr: 326-2850-2011)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västervik kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Impediment i åkermark."
Vill du se flera runstenar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.892248
Longitud: 16.37795
Lämnings-ID: L1955:4211
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 686
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:4211