Hällristning L1955:4208 i Gamleby
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningsområde, 10x6 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 5 hällristningsytor (A-E), med 1 skepp, 2 ringfigurer och 15 skålgropar. Hällristning (A), 0,8x0,4 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 1 skepp, 2 ringfigurer och 8 skålgropar. Skeppet är 35 cm l och av dubbellinjetyp. Ringfigurerna är 6-10 cm diam och omger varsin skålgrop. En av dem är placerad på skeppets reling. Skålgroparna är 1-6 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj. Belägen på N-sluttande häll. 1,6 m V om hällristning (A) är: Hällristning (B), bestående av 1 skålgrop, 4 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen på NV-sluttande häll. 3,1 m NNV om hällristning (A) är: Hällristning (C), bestående av 1 skålgrop, 5 cm i diam och 1 cm dj. Belägen på hällavsats mot N. 5 m VNV om hällristning (B) är: Hällristning (D), 1,2x0,1 m (Ö-V), bestående av 4 skålgropar, 2-3 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen på V-sluttande häll med brandskada. 1,9 m S om hällristning (D) är: Hällristning (E), bestående av 1 skålgrop, 6 cm i diam och 1 cm dj. Belägen på SV-sluttande häll. Påträffad vid specialinventering utförd av Botark år 2010. (Raä dnr: 326-2851-2011)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västervik kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m SSÖ om Raä nr 63:1. Hällristning (A) 2 m V om sprängkant mot väg E22."
Vill du se flera runstenar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.901303
Longitud: 16.38291
Lämnings-ID: L1955:4208
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 670
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:4208