Hällristning L1955:4187 i Gamleby
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,3x0,4 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 1 skepp och 3 skålgropar. Skeppet är 37 cm l och av dubbellinjetyp. Av skålgroparna är 2 runda, 4 cm i diam och 0,5-1 cm dj; 1 är avlång, 9x7 cm och 1,5 cm dj. Belägen på SV-sluttande hällyta. Påträffad vid specialinventering utförd av Botark år 2010. (Raä dnr: 326-2851-2011)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västervik kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Bergbacke. "
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2,1 m VSV om den första ristningen inom Raä nr 430:1. "
Vill du se flera runstenar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.900173
Longitud: 16.384789
Lämnings-ID: L1955:4187
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 657
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:4187