Hällristning L1955:3911 i Gamleby
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,3x0,6 m (NV-SÖ), bestående av 14 skepp, 6 fragment, 1 obestämbar figur och 4 skålgropar. Skeppen är 20-46 cm l, 7 av dubbellinjetyp varav 5 med bemanningsstreck därav 1 med lurblåsare, 6 är av enkellinjetyp varav 5 med bemanningsstreck, 1 är helt uthugget med bemanningsstreck. Fragmenten är 6-13 cm l. Den obestämbara figuren är 27x4 cm. Skålgroparna är 2-3 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen på VSV-sluttande häll. (Raä dnr: 326-3131-2010)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västervik kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"16 m SV om väg."
Vill du se flera runstenar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.874699
Longitud: 16.438261
Lämnings-ID: L1955:3911
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 653
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:3911