Hällristning L1955:3890 i Lofta 🇬🇧
Foto av Hällristning L1955:3890 i Lofta
Foto av Hällristning L1955:3890 i Lofta
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 0,9x0,2 m (NNV-SSO) bestående av 1 skepp 82 cm l och av enkellinjetyp. Beläget på hällens SV-sluttning. Påträffades vid specialinventering 2008. (RAÄ dnr 326-3132-2010)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lofta socken i Västervik kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Impediment i betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m NO om åkerkant."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.921294
Longitud: 16.479901
Lämnings-ID: L1955:3890
Riksantikvarieämbetets ID: Lofta 586
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Lofta
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/e000f7db-b602-4794-b376-65da5634f419