Hällristning L1955:3866 i Gamleby
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningsområde, 7x2 m (ÖSÖ-VNV), bestående av följande 2 förekomster: Hällristning (A), 0,8x0,3 m (Ö-V), bestående av 4 fotsulor, 2 obestämbara figurer och 1 fragment. Fotsulorna är 20-21 cm l och 9-10 cm br, konturhuggna med sandalband, parställda. De obestämbara figurerna är 9-10 cm l och 3-4 cm br. Fragmentet är 18 cm l. Alla figurer mycket grunt huggna. Belägna på V-sluttande kvartsithäll. 3,5 m SÖ om hällristning (A) är: Hällristning (B), 1,7x0,8 m (NV-SÖ), bestående av 1 skepp och 1 fotsula. Skeppet är 145 cm l och av dubbellinjetyp. Fotsulan är 14x8 cm och konturhuggen. Alla figurer mycket grunt huggna. Belägen på V-sluttande kvartsithäll. (326-3131-2010)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västervik kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Västsluttning. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"18 m ÖNÖ om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.873443
Longitud: 16.450378
Lämnings-ID: L1955:3866
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 581
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:3866