Hällristning L1955:3863 i Lofta 🇬🇧
Foto av Hällristning L1955:3863 i Lofta
Foto av Hällristning L1955:3863 i Lofta
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,3x0,7 m (N-S), bestående av 3 skepp, 2 fotsulor, 3 fragment och 3 skålgropar. Skeppen är 8-19 cm l och fragmentariska, 1 är av dubbellinjetyp och 2 är av enkellinjetyp. Fotsulorna är konturhuggna och fragmentariska, 15-17 cm l och 8-11 cm br. Fragmenten är 3-4 cm l. Skålgroparna är 2-3 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen på SV-sluttande kvartsithäll med brandskador. (326-3132-2010)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lofta socken i Västervik kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkerholme."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m NÖ om åkerkant. 41 m NV om åkerspets."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.907535
Longitud: 16.455915
Lämnings-ID: L1955:3863
Riksantikvarieämbetets ID: Lofta 591
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Lofta
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/12ff3f41-1d64-4c8f-9e96-6ca2f06d735c