Hällristning L1955:3790 i Gamleby 🇬🇧
Foto av Hällristning L1955:3790 i Gamleby
Foto av Hällristning L1955:3790 i Gamleby
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 0,5x0,2 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 skepp, 43 cm l av dubbellinjetyp med bemanningsstreck. Belägen på NNV-sluttning av liten häll. (Raä dnr: 326-3131-2010)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västervik kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"12 m NV om Raä nr: Gamleby 584."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.873825
Longitud: 16.445634
Lämnings-ID: L1955:3790
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 589
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/c3aa714c-eada-405c-9943-dded875d3c8e