Hällristning L1955:3783 i Gamleby
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningsområde, 5x1,5 m (NV-SÖ), bestående av följande 2 förekomster: Hällristning, 1,5x0,4 m (NNV-SSÖ), bestående av 3 skepp, 1 djur, 2 fragment och 1 skålgrop. Skeppen är 11-21 cm l alla helt uthuggna varav 1 med bemanningsstreck. Djuret är 13 cm l, konturhugget och fyrbent. Fragmenten är 6-7 cm l och består av prickhuggna linjer. Skålgropen är 3 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen i SV-sluttande hällsvacka. 3 m NV om denna är: Hällristning, bestående av 1 skepp?, 20 cm l och helt uthugget. Intill skeppet finns även några prickhuggningar. Belägen på VSV-sluttning av hällen. (Raä dnr: 326-3131-2010)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västervik kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Hagmark."
Vill du se flera runstenar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.873656
Longitud: 16.44151
Lämnings-ID: L1955:3783
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 632
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:3783