Hällristning L1955:3757 i Gamleby
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,7x0,6 m (NV-SÖ), bestående av 3 skepp, 1 slipyta, 1 uthuggen yta och 6 fragment. Skeppen är 11-43 cm l och helt uthuggna. Slipytan är 8x7 cm. Den uthuggna ytan är 10x3 cm. Fragmenten är 5-13 cm l. Belägen i hällsvacka. (Raä dnr: 326-3131-2010)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västervik kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Hagmark."
Vill du se flera runstenar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.87291
Longitud: 16.441146
Lämnings-ID: L1955:3757
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 636
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:3757