Hällristning L1955:3751 i Gamleby
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,6x1,2 m (NNV-SSÖ), bestående av 4 skepp och 5 fragment. Skeppen är 15-27 cm l, 1 av enkellinjetyp med bemanningsstreck, 1 av dubbellinjetyp och fragmentariskt samt 2 helt uthuggna. Fragmenten är 7-11 cm l. Belägen på brant SÖ-sluttande häll. (Raä dnr: 326-3131-2010)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västervik kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ängsmark vid gårdsplan."
Vill du se flera runstenar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.879995
Longitud: 16.434706
Lämnings-ID: L1955:3751
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 624
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:3751