Hällristning L1955:3743 i Lofta 🇬🇧
Foto av Hällristning L1955:3743 i Lofta
Foto av Hällristning L1955:3743 i Lofta
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,6x0,5 m (N-S), bestående av 1 skepp, 1 fragment och 7 skålgropar. Skeppet är 58 cm l och av enkellinjetyp. Fragmentet är 7 cm l. Av skålgroparna är 6 runda, 2-5 cm diam och 0,5-1 cm dj; 1 är avlång, 5x3 cm och 1 cm dj. Belägen på hällkant mot Ö. 5 m NV om hällristningen är ytterligare 1 skålgrop, 4 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på NV-sluttande häll. (Raä dnr: 326-3132-2010)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lofta socken i Västervik kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkerholme."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m SV om åkerkant."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.90974
Longitud: 16.437377
Lämnings-ID: L1955:3743
Riksantikvarieämbetets ID: Lofta 613
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Lofta
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/7bc328a6-a9e9-446e-a903-1c18574985c3