Hällristning L1955:3729 i Gamleby
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 0,8x0,4 m (NV-SÖ), bestående av 3 skepp, 1 obestämbar figur, 1 uthuggen yta och 1 skålgrop. Skeppen är 16-30 cm l, 2 av dubbellinjetyp varav 1 med bemanningsstreck, 1 av enkellinjetyp. Den obestämbara figuren är 10x6 cm. Den uthuggna ytan är 5x12 cm. Skålgropen är 3 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen på liten låg hällrygg. (Raä dnr: 326-3131-2010)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västervik kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Betesbacke."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"19 m NO om hällristning Objekt 406."
Vill du se flera runstenar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.874721
Longitud: 16.445466
Lämnings-ID: L1955:3729
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 622
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:3729