Hällristning L1955:3714 i Gamleby
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 0,9x0,3 m (SO-NV), bestående av 1 skepp och 1 skålgrop. Skeppet är 67 cm l och av dubbellinjetyp med bemanningsstreck, varav en "lurblåsare". Skålgropen är 4 cm i diam och 1 cm dj. Belägen på VSV-sluttande häll. Påträffad vid specialinventering 2008. (RAÄ dnr 326-3131-2010)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västervik kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tomtmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9 meter Ö om objekt 310, 3 meter SSV om gångväg."
Vill du se flera runstenar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.896232
Longitud: 16.393561
Lämnings-ID: L1955:3714
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 502
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:3714