Hällristning L1955:3712 i Gamleby 🇬🇧
Foto av Hällristning L1955:3712 i Gamleby
Foto av Hällristning L1955:3712 i Gamleby
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 0,9x0,3 m (VNV-OSO) bestående av 1 skepp och 11 skålgropar. Skeppet är 40 cm l och av dubbellinjetyp. Skålgroparna är 3-5 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj. Belägen på hällavsats mot SV. Påträffad vid specialinventering 2008. (RAÄ dnr 326-3131-2010)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västervik kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tomtmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"15 m NNO om objekt 306."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.896733
Longitud: 16.39254
Lämnings-ID: L1955:3712
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 498
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/38690e3f-7ce0-4840-a5e2-b0873518577b