Hällristning L1955:3708 i Gamleby
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningsområde, 10x4 m (ÖSÖ-VNV), bestående av följande 3 förekomster: Hällristning (A), 2,2x0,4 m (NV-SÖ), bestående av 3 skepp och 3 fragment samt obestämbara prickhuggningar. Skeppen är 28-51 cm l av dubbellinjetyp med bemanningsstreck varav 1 har spant. Fragmenten är 4-10 cm l. Belägen i botten av hällränna. 2,5 m SÖ om hällristning (A) är: Hällristning (B), bestående av 1 skepp, 20 cm l, av enkellinjetyp, fragmentariskt Belägen i samma hällränna. 5,3 m Ö om hällristning (B) är: Hällristning (C), bestående av 1 skepp, 16 cm l, helt uthugget och med bemanningsstreck. Belägen på brant NÖ-sluttande häll. (Raä dnr: 326-3131-2010)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västervik kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Hällristning (A) är 15 m NÖ om Raä nr: Gamleby 613, hällristning (E)."
Vill du se flera runstenar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.874975
Longitud: 16.444799
Lämnings-ID: L1955:3708
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 614
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:3708