Hällristning L1955:3199 i Lofta 🇬🇧
Foto av Hällristning L1955:3199 i Lofta
Foto av Hällristning L1955:3199 i Lofta
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningsområde, 7x3 m (NV-SÖ), bestående av 2 hällristningsförekomster. Hällristning (1), 5,4x2,7 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 skepp, 2 fragment och 34 skålgropar. Skeppen 48-65 cm l och av dubbellinjetyp med bemanningsstreck. Fragmenten är 8-10 cm l. Skålgroparna är 3-6 cm i diam och 0,5-2 cm dj. Belägen på stor NÖ-sluttande häll. 1,6 m SÖ om hällristning (1) är: Hällristning (2), 0,1x0,1 m, bestående av 2 skålgropar, 3-5 cm i diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på hällkant mot sydöst. (Raä dnr: 321-2782-2009) - -"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lofta socken i Västervik kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"11 m V om åkerkant på en punkt 35 m SSV om åkerhörn."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.940946
Longitud: 16.435978
Lämnings-ID: L1955:3199
Riksantikvarieämbetets ID: Lofta 520
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Lofta
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/338d624b-117d-4120-b20d-ed94250d4c42