Hällristning L1955:3191 i Lofta
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningsområde, 4x1 m (NNV-SSÖ) bestående av 2 hällristnings förekomster. Hällristning (1), 1,1x0,8 (Ö-V), bestående av 1 skeppslinje och 4 skålgropar. Skeppslinjen är 22 cm l. Skålgroparna är 3-5 cm i diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på avsats och sluttning mot sydväst. 2,1 m NNV om hällristning (1) är: Hällristning (2), bestående av 1 skålgrop, 3 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen på hällkant mot sydväst. (Raä dnr: 321-2782-2009) - -"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lofta socken i Västervik kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Betesbacke."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"18 m NNÖ om hällristning Raä nr 498."
Vill du se flera runstenar i Lofta socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.940416
Longitud: 16.434439
Lämnings-ID: L1955:3191
Riksantikvarieämbetets ID: Lofta 514
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Lofta
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:3191