Runsten L2004:8083 i Hubbo ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2004:8083 i Hubbo
Foto av Runsten L2004:8083 i Hubbo
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av rödaktig granit, 2,27 m hög, 0,9 m bred och 0,33 m tjock. Foten är 0,65 m bred och 0,65 m tjock. Ristningsytan är jämn men tycks vara försliten. Runristningen består av ett skriftband format som en oval ormslinga med huvud och stjärt sammanlänkade. Utanför slingan och parallellt med densamma löper ytterligare ett skriftband som delvis är bortslaget. Ristningsytan är cirka 1,66 x 0,72 m. Runhöjden är10-12 cm utom i början och i slutet då runorna är 5-6 cm. I botten på ristningslinjerna i stenens nedre del kan infärgning skönjas. Stenen är kantskadad, förmodligen i samband med åkerbearbetning. Jan Paul Strid i Fornvännen lyder inskriften: "taf lät resa denna sten efter krimut. Han var faren - Vidfasts son - österut. ulfr och Vibiorn ...kitilas gjorde bro ..." Runstenen upptäcktes 1986 av hemmansägaren Evert Lindblom, Hökåsen, i samband med stenröjning i hans åker. Enligt Jan Paul Strid, Runverket, dateras stenen till 1030-talet."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hubbo socken i Västerås kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Mor√§navsats i sluttning mot S bel√§gen mellan 2 h√∂jdryggar i V och√Ė. Skogsmark (l√∂vskog)."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 220 m 180 gon om åkerhörn."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.65868
Longitud: 16.613069
Lämnings-ID: L2004:8083
Riksantikvarieämbetets ID: Hubbo 74:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Västerås
Socken: Hubbo
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/2a926e4d-f186-4e90-b0e4-d815032b6d02